agent pzu warszawa

Marek Marchewka Warszawa i okolice

mienie

  • PZU DORADCA

    Dla kogo?

    Ubezpieczenie PZU DORADCA adresowane jest do firm z segmentu MSP, których obrót w roku podatkowym nie jest większy niż 15.000.000PLN oraz których wartość majątku zgłaszanego do ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów nie przekracza 10.000.000 PLN.


    Dalej